Dette er ikke en 'toot' men en kommentar til en annen 'toot'.

Tok og kunstet litt her mens jeg lyttet til Stefan Molyneux...

Oddly, you can see nothing at all, unless I’m completely mistaken, on the social network MeWe, unless you are signed in…

P.S.

Ja, jeg vet at vi ikke har tags her... :)

The Capitol Officer Murder Case Is Falling Apart | The Fire Extinguisher Story Didn’t Happen
February 13th, 2021 odysee.com/@MLChristiansen:d/t

The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum....
―Noam Chomsky

'Mastodon City is hoping that we will become a modern technological City-State with full self-governance that holds its own territory in cyberspace.'

Hva skal du med self-governance når du allerede er aggressivt på linje med globalismen, Staten, EU, UN og ideologene i massemedia og akademia? Det fremstår da som et forsøk på å sparke inn en åpen dør... :)

Fra 'Code of Conduct':

'No racism, xenophobia, sexism, discrimination, nazis - We hope that you will respect your fellow citizens and that you will restrain from posting offensive stuff in our city.'

Det jeg leser her, er at der ikke fins noen verdifull ytringsfrihet her: man er invitert til å poste kattebilder og vaffel-oppskrifter. Opprinnelsen til Mastodon ser ut til å klart prege stedet fremdeles, og jeg ser ingen verdi i et sånt sted på Internett, annet enn for folk som ser på CNN og NRK.

Nå lurer jeg på hva jeg gjør her... :)

'After Trump’s election, Rochko paraded Mastodon as a Nazi-free alternative to Twitter, pointing out that Mastodon.social, which is personally administered by Rochko, bans Nazis. To this day, Mastodon is the progressive Twitter alternative, one repeatedly praised everywhere from Motherboard to Wired.'

dailydot.com/debug/mastodon-fe

Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!