The Wizard :mastcity: boosted

Det er viktig at sannheten formidles av en uavhengig presse, og at pressen ikke blir benyttet til politisk propaganda.

Dessverre ser det ut som om den norske pressen heller dikter opp politisk korrekte nyheter fremfor å rapportere sannheten.

mastodontoday.wordpress.com/20

The Wizard :mastcity: boosted
The Wizard :mastcity: boosted

@Gargron in v3.3.0 it say:
Add pop-out player for audio/video in web UI.

I just upgraded and it does not work. Must I turn this on in the admin panel or something?

Ok. Da er vi i 2021 og det er på tide å bli litt mer aktiv her 😀 Så hjelp oss å bli flere.

The Wizard :mastcity: boosted
The Wizard :mastcity: boosted
The Wizard :mastcity: boosted

Thats it 😀 We now have created a YouTube news channel for Mastodon City were we will be creating news from the city.

The Wizard :mastcity: boosted
The Wizard :mastcity: boosted
The Wizard :mastcity: boosted
The Wizard :mastcity: boosted
The Wizard :mastcity: boosted
The Wizard :mastcity: boosted

#MythologyMonday
Brownies dwell in Scottish lowlands and Northern England. They aid folks by tilling the garden or tidy the house when adults sleep at night.A Brownie may snatch one sock from the laundry now & then.

Art:Arthur Rackham

The Wizard :mastcity: boosted
The Wizard :mastcity: boosted
The Wizard :mastcity: boosted

Da jeg så denne videoen må jeg si jeg ble litt skeptisk.

Tror dere dette klippet er ekte eller falskt?

youtube.com/watch?v=PqbB07n_uQ

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!