Show newer

@Gargron in v3.3.0 it say:
Add pop-out player for audio/video in web UI.

I just upgraded and it does not work. Must I turn this on in the admin panel or something?

Nรฅ mรฅ det snart vรฆre nok . Man kan ikke fortsette รฅ frata folk livsgrunnlaget bare fordi man er uenige med dem politisk eller pรฅ andre mรฅter.

mastodontoday.wordpress.com/20

Da er vi i gang med รฅ sette opp en liten nyhetsside for hvor du vil kunne finne morsomme videoer, og nyheter fra vรฅrt vesle samfunn.

mastodontoday.wordpress.com/

This is why think Russia and Putin didn't compromise the american election this year.

youtu.be/J9ZUdU6cw80

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!