Dette er kanskje den beste kanalen på YouTube for de som ønsker å lytte til litt god musikk 😃

Kanalen gir deg nye sanger synget som om de ble sunget av folk i gamle dager 🙂

youtube.com/watch?v=aLnZ1NQm2u

Jeg tror det hadde vært lurt å gjøre det obligatorisk å lese boken "Small Gods" på skolen.

Når du har lest den boken får du et litt andrrledes syn på religion.

Da har vi laget vårt eget flagg :mastcityflag:

Under kan du se det i en større utgave en emojien.

Da har vi lagt en ny emoji for Mastodon City :city:

Vi lager egne emojier som vi håper skal symbolisere ulike deler av byen vår.

Da jeg så denne videoen må jeg si jeg ble litt skeptisk.

Tror dere dette klippet er ekte eller falskt?

youtube.com/watch?v=PqbB07n_uQ

Da har vi lagt til vår egen emoji som alle verifiserte innbyggere av byen vår vil kunne pryde seg med :mastcity:

Welcome to the city of Mastodon were all your dreams may come true. I hope that you will settle down and become an active citizen of our small community and that you in time will help your family and friends find out about the cities existence.

Go out and have fun 😊

Show more
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!