Julenissen boosted
Julenissen boosted

Get your Mastodon City Token (MCT) :

Contract: 0x870908eFb65C69138caD56C6b6fD768aF0C57aBE

Julenissen boosted

Huff da hadde vi litt nedetid. Beklager folkens

Da har vi oppgradert til Mastodon v3.4.5 og vil så fort v3.4.6 kommer oppdatere til den siste versjonen.

Julenissen boosted
Julenissen boosted
Julenissen boosted
Julenissen boosted
Julenissen boosted
Julenissen boosted
Julenissen boosted
Julenissen boosted
Julenissen boosted
Julenissen boosted

Da er websiden for MCT (Mastodon City Token) snart ferdig.

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!