Jeg vet ikke helt hva som er problemet her eller hva han har sagt, men det som skremmer meg er at ove 28% av innbyggerne i byen er utlendinger.

nrk.no/sport/leksikon-i-darlig

Har du noen gang trengt bevis for hvorfor kvinner ikke passer i aktiv militærtjeneste så bør du se denne.

youtube.com/watch?v=itaepb6VOM

I dag blir det tur ut og avslapping siden jeg ikke har noen planer for dagen 🙂 Så er det noen som har noen tips til filmer å se eller noe å lese?

Da er det på tide å reklamere litt for Mastodon igjen :D jeg gjør det på Facebook.

@aagesundvor Det er litt interessant å høre på de som mener at det man observerer i mikroskop og kaller virus egentlig er feiltolket. Vet ikke om de har rett selvfølgelig, men de har noen interessante argumenter i hvert fall. Det har jo forekommet at vitenskapen har tatt feil, og det er vel optimistisk å tro at vi nå sitter inne med den fulle og hele sannheten om alt på akkurat nå. Kanskje vil det en gang vise seg at det var disse som hadde rett (Eller kanskje ikke)...bitchute.com/video/NacnOAkaNgz

Anyone who challenges the prevailing orthodoxy finds himself silenced with surprising effectiveness. A genuinely unfashionable opinion is almost never given a fair hearing.
George Orwell

@aagesundvor Deep fake news 😅 Philip K Dick hadde jo en roman hvor presidenten var en forfalskning, en androide riktignok. youtube.com/watch?v=LBxFqQS92a

Hei alle sammen. Jeg håper folk vil forsøke å få flere folk med på MastodonCity og inviterer venner og kjente 🙂 :mastcityflag:

@aagesundvor Mer om Ivermectin... han snakker om informasjon fra intervju med Tess Lawrie som har analysert mange studier om Ivermectin. Det reduserer risiko med 83 % for å bli smittet tatt profylaktisk, og reduserer dødelighet med mellom 68%(veldig konservativt) til 83 % om jeg forstod riktig. Når man tar med reduksjonen i smitte, sammen med reduksjon i dødelighet ville det ikke være igjen så mye av pandemien så vidt jeg kan skjønne?. youtube.com/watch?v=ix8i7dfsCJ

@aagesundvor Matt fra kanalen Quantum of Conscience har interessant tolkning av informasjonen i videoen med Goert vanden Bossche (dvs. indirekte ved å kommentere Vernon Colemans video om "Goert-teorien"). Han (Matt) har noen pussige og originale tanker om saker og ting, og også om denne saken. Ut i fra sin egen resonnering tviler han på teorien, og spekulerer på om den kan være spredd i en eller annen hensikt for å styre tankene til folk i en bestemt retning. Kanskje det..youtube.com/watch?v=2tqo6PlBPo

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!