@bjornar har fått opp en egen side for å poste nyheter og si sin mening osv.

Som du ser om du følger linken så legger jeg ut lenker til nyheter fra både norge og utlandet, og ideen er at man skal kunne kommentere dem uten frykt for sensur.

I innlegget er det kun en lenk til selve nyhetsartikkelen, men det er en grei måte å samle nyheter på slik folk finne nyheter på et sted.

Hva synes du ?

nettbaren.com/forumdisplay.php

@aagesundvor Det hørtes ut som en god ide! Tenker du samle nyhetsartikler eller også videoer fra youtube eller andre steder. Fant for eksempel en interessant bitchutekanal som publisere blant annet mange bra videoer fra covid"etterforskningen" til den tyske forretningsadvokaten Reiner Fuelmich. Er noen forbøffende saker der, bl.a. intervju med en varsler som har jobbet for who om den unike posisjonen Bill Gates har kjøpt seg opp til. Jeg samler artikler på et wordark da...bitchute.com/video/s8ywf3Y47oZ

@aagesundvor 3 timer og 45 minutter ut i denne videoen er det mer interessant informasjon fra Israel, som underbygger David Icke intervjuet. Det som skjer der må man regne med kommer hit. Også der har myndighetene hemmelighetsbelagt sin covidbehandling, riktignok bare med 30 år, ikke 100 som i Norge. Hva er så ille at man ikke vil det skal bli kjent før om hundre år kan man spørre seg? bitchute.com/video/WCX6ErUfXX0 Også denne artikkelen er interessant i den forbindelse.
nakim.org/israel-forums/viewto

@aagesundvor Har du hørt om derinkuyu? En undergrunnsby i Tyrkia med plass til 20000 innbygger visstnok. Ganske merkelig. Hvorfor bruke så mye energi på å bygge en by under jorda? Ganske imponerende i hvert fall. youtube.com/watch?v=MSvED8-aeo

@bjornar nei har ikke hørt om den, men tror alle land bygget slike byer under jorden som følge av den kalde krigen.

@aagesundvor Jo, har hørt snakk om sånne ting, og det kan være noe i det, men denne er veldig gammel da! Et gigantisk anlegg under jorden gravd ut for hånd! Ang. nymotens undergrunns anlegg er jo det blant tingene Catherine Fitts snakker om. En av tingene hun følger med på er de mange trillionene som som blir brukt uten at det dukker opp i ordinære budsjetter, summer mange ganger større en forsvarsbudsjettet selv i USA. Hun mener det muligens går til undergrunnsanlegg og hemmelig romfartsprogram

@aagesundvor Denne må du se! Veldig interessant og enkelt helsetips, et intervju med ingeniøren som kom på det. youtube.com/watch?v=x68PLE8MXJ

@aagesundvor Angående BLM opptøyene, så er det grunn til å tro de var noe ganske annet enn de spontane opptøyene de ble presentert som. Bygningene som ble brent, synes å forme et mønster som tyder på at det var planlagte operasjoner for å frigjøre eiendom for billig oppkjøp i strategiske soner. Ca 45 min ut i denne videoen snakker Catherine Austin Fitts om sine foreløpige funn om saken. Ting er ikke som de synes tydeligvis... bitchute.com/video/d92O3lcPaQQ

@aagesundvor Har du sett videoen med Geert Vanden Bossche PhD? han er en ledende internasjonal vaksineekspert, og ber nå hele verden stoppe vaksineringen umiddelbart for å unngå en katastrofe. youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLp

@aagesundvor Mer om Ivermectin... han snakker om informasjon fra intervju med Tess Lawrie som har analysert mange studier om Ivermectin. Det reduserer risiko med 83 % for å bli smittet tatt profylaktisk, og reduserer dødelighet med mellom 68%(veldig konservativt) til 83 % om jeg forstod riktig. Når man tar med reduksjonen i smitte, sammen med reduksjon i dødelighet ville det ikke være igjen så mye av pandemien så vidt jeg kan skjønne?. youtube.com/watch?v=ix8i7dfsCJ

@bjornar Ja ganske utrolig at vi ikke hører mer om dette i de såkalte nyhetene her i landet.

Follow

@aagesundvor Deep fake news 😅 Philip K Dick hadde jo en roman hvor presidenten var en forfalskning, en androide riktignok. youtube.com/watch?v=LBxFqQS92a

· · Web · 1 · 2 · 2

@bjornar ja det der ser veldig rart ut. Nesten som månelandingen 😀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!