Show newer

Hvorfor er det å være kommunist enda en legitim ting i Norge når man i dag vet om alle grusomhetene kommunismen står bak?

LOL Laget min egen Token for moro så får håpe vi kan koble den opp mot Mastodon Dollaren også
😄


mintme.com/token/BearBit/buy

I dag har det vært deilig vær ute så nå ser det ut som om våren er på vei. 🙂 Dette er deilig 😄

Then lets get more people into the site.

Help people join Mastodon City :mastcityflag:

På tide folk får opp øynene for Cardano.
Se «On Governance (The Nick Szabo Video)» på YouTube
youtu.be/w2bhIQdzeI4

Nå er det på tide man får være voksen i dette landet og ta egne avgjørelser.

Er det ikke på tide å holde politikerne ansvarlige for sine handlinger?

@bjornar her er videoen som jeg snakket om hvor man viser Aikido teknikker som BJJ teknikker.
youtu.be/NHO0SsgINzI

Vi bør få flere folk inn her så alle bør hjelpe med å rekruttere folk :mastcityflag:

The Capitol Officer Murder Case Is Falling Apart | The Fire Extinguisher Story Didn’t Happen
February 13th, 2021 odysee.com/@MLChristiansen:d/t

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!