Nei tror jeg må bli bedre til å poste her inne ::)

@bjornar har slettet brukeren. Har også sperret for IP adressen dems 🙂

@bjornar ja det er sant. Vi må være åpne for at ting vi tar for å være fakta og sannhet nå i fremtiden viser seg å ikke stemme.

@bjornar vel det er for det første logisk om du tenker på hvor du er sterkest og motstanderen er svakest noe sim egentlig er del av aikido prinsippet, men som det ikke fokuseres på, og så er det det med å finne/skape åpning for teknikken noe vi trente ved å gjøre som dem bare med lukkede øyne.

@bjornar tror at man ser disse tingene ganske fort om man faktisk har vært i noen ekte konfrontasjoner 😀

@bjornar ser du han fant ut det samme som meg når det gjelder å få kotegashi til å virke? Det samme med nikyo :mastdog:

@bjornar denne videoen er ganske bra og minner mye om slik vi har trent synes jeg.
youtu.be/Se_Z5XVDWTk

I dag er det fint vær ute så nå skal jeg ut å sykle litt 😀

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!