Follow

@bjornar denne videoen er ganske bra og minner mye om slik vi har trent synes jeg.
youtu.be/Se_Z5XVDWTk

@aagesundvor Interessant hvor fort han bjj fyren så hvordan man kunne funksjonalisere. Det er sikkert bra å tenke og utforske ja...

@bjornar ser du han fant ut det samme som meg når det gjelder å få kotegashi til å virke? Det samme med nikyo :mastdog:

@aagesundvor Ja, han tok kote gaeshien tett inntil kroppen og gikk nært som du gjorde 😀

@bjornar vel det er for det første logisk om du tenker på hvor du er sterkest og motstanderen er svakest noe sim egentlig er del av aikido prinsippet, men som det ikke fokuseres på, og så er det det med å finne/skape åpning for teknikken noe vi trente ved å gjøre som dem bare med lukkede øyne.

@aagesundvor Det er litt interessant å høre på de som mener at det man observerer i mikroskop og kaller virus egentlig er feiltolket. Vet ikke om de har rett selvfølgelig, men de har noen interessante argumenter i hvert fall. Det har jo forekommet at vitenskapen har tatt feil, og det er vel optimistisk å tro at vi nå sitter inne med den fulle og hele sannheten om alt på akkurat nå. Kanskje vil det en gang vise seg at det var disse som hadde rett (Eller kanskje ikke)...bitchute.com/video/NacnOAkaNgz

@bjornar ja det er sant. Vi må være åpne for at ting vi tar for å være fakta og sannhet nå i fremtiden viser seg å ikke stemme.

@aagesundvor Denne anbefaler jeg om du ikke har sett den. Icke snakker for en stor del om et nytt intervju hann har hørt med tidligere Phizer leder Michael Yeadon, det er voldsomme uttalelser, til å komme fra en slik kilde. davidicke.com/2021/04/02/vacci

@aagesundvor Hei, har nettbaren blitt hacket? Ser det er en merkelig post der av en Maxreish under "introduksjoner".

@bjornar har slettet brukeren. Har også sperret for IP adressen dems 🙂

@bjornar tror at man ser disse tingene ganske fort om man faktisk har vært i noen ekte konfrontasjoner 😀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!